author Call Us: 1-800-987-6543

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$459,000$2,560/sq ft

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

Single Family Home

Samuel Palmer

4 năm trước

$459,000$2,560/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2340

Single Family Home

4 năm trước

$890,000$3,690/sq ft

Mipec Rubik 360 Xuân Thủy

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

Single Family Home

Michelle Ramirez

4 năm trước

$890,000$3,690/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 2100

Single Family Home

4 năm trước

$758,000$3,690/sq ft

Family home for sale

408 91st St, Surfside, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1569

Single Family Home

Samuel Palmer

4 năm trước

$758,000$3,690/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 1569

Single Family Home

4 năm trước

$3,550,000$2,560/sq ft

Gorgeous in green house

8535 Byron Ave, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2456

Single Family Home

Michelle Ramirez

4 năm trước

$3,550,000$2,560/sq ft

Giường: 3Phòng tắm: 2Sq Ft: 2456

Single Family Home

4 năm trước

$3,500/mo

Apartment for rent in Downtown

667 NE 26th St, Miami, FL 33137, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1890

Apartment

Vincent Fuller

4 năm trước

$3,500/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1890

Apartment

4 năm trước